↑ Return to Tevékenységek

Beszámolók, kutatások (TDK, szakdolgozat)

Tudományos Diákköri Konferencia és szakdolgozatok

 

A gyimesi és hortobágyi racka hústermelését és gazdaságosságát befolyásoló tényezők vizsgálata
Antonovits Bence – összefoglaló

Agrártájba ékelődött természetközeli élőhely-fragmentumok hatása a napraforgót megporzó rovaregyüttesekre
Bihaly Áron – összefoglaló , teljes

A lovas közelítés, mint természetkímélő anyagmozgatási módszer helyzete a hazai állami erdőterületeken
Ficsor Csilla – összefoglaló

Az intenzív kertészeti művelés hatása a talaj tulajdonságaira a SZIE kertészeti tanüzemén
Fodor Hella – összefoglaló

Botanikai és tájtörténeti vizsgálatok a Kisgombosi Fás Legelőn
Geiger Barbara – összefoglaló

Burgonyafélék (Solanaceae) családjába tartozó gyomnövényfajok életképességének vizsgálata
Geiger Barbara – összefoglaló

Inváziós növényfajok elterjedése a Duna-Tisza közi homokháton, felhagyott kisparcellás mozaikok területén
Kálmán Nikoletta – összefoglaló , teljes

Eltérő kaszálási módok hatásainak vizsgálata egy őrségi mocsárréten a mikrocönológia módszerével
Kun Róbert – összefoglaló

Eltérő módon kaszált mocsárréti állományok társulásszerkezeti különbségei az Őrségben
Kun Róbert – összefoglaló , teljes

Tájhasználati változások hatására átalakult egyenesszárnyú együttesek az Ohat-erdőben (1942-2012)
Molnár Ábel – összefoglaló , teljes

A Triturus dobrogicus állomány monitorozása az ócsai Vizeserdőben
Póss Anett – összefoglaló

Rovarpatogén gombák alkalmazása és nyomonkövetése a talajban
Póss Anett – összefoglaló

Sztána település történeti tájhasználat-elemzése
Szalay Péter – összefoglaló , teljes

A vízellátottság hatása őszi brokkoli sztómakonduktanciájára, termésének mennyiségére és minőségére
Vizi Bernadett, Lamberti Ádám – összefoglaló , teljes

Egyetemi beszámolók

A Kemence-patak völgyének tájökológiai szempontú bemutatása
Természet és tájvédelem 2013 (SZIE-KGA-2011)

Egyéb kutatások

Pásztorkodás a Csíki- és Gyimesi-havasokban (Keleti-Kárpátok) – Molnár Ábel, Takács Diána és Szalay Péter

Ázsiában jártam. Molnár Ábel úti beszámolója Kirgizisztánról, Kazahsztánról (Közép-Ázsia Expedíció)