, 2021/6/15

t. Őseink megjelenése óta létezik a környezetszennyezés, régebbi mint a civilizáció. A fajunk első példányai ahogy a Földön megjelentek azóta termel az emberi tevékenység fizikai és kémiai hulladékokat ami nagy mértékben megváltoztatja a talaj, a levegő és vizek természetes eredeti összetevőit. A vizekbe beleengedik a tisztítatlan szennyvizet. A közlekedési járművek, a gyárak és minden ami szén-dioxidot bocsát ki szennyezi a levegőt.m. Földünk egy jobb hely lenne, szebb és élhetőbb, ha gyermekeinket úgy tudnánk nevelni, hogy megtanulja a mindennapokban mekkora jelentőséggel bír a környezetszennyezés.

alapelvek

Megelőzés elve:

Megelőzése könnyebb, gazdaságosabb és hatékonyabb, mint a helyreállítás, javítás a környezeti, környezet-egészségügyi problémáinak. Ezért a legnagyobb elővigyázatossággal kell eljárni a környezethasználati, fejlesztési kérdésekben,tevékenységeiben.

Felelősség elve:

A károkat, a kedvezőtlen dolgokat annak kell megoldani akinek a tevékenysége tehet erről.

Kooperáció elve:

A fejlődés elveinek megfelelő környezethasználatok kialakításában,

fenntartásában, a problémák megoldásában az érintett állami,önkormányzati,

gazdálkodó és társadalmi, érdekvédelmi szervezetek együttműködése elősegítendő.

Tájékoztatás elve:

Alapvető állampolgári jog a környezet minőségére, állapotára, a környezet-egészségügyi veszélyekre vonatkozó adatok megismerése.

A környezetvédelem feladatkörei:

A veszélyes anyagok elleni védelem

A levegő tisztaságának védelme

A víz védelme

A talaj védelme, mely minden rétegére kiterjed, valamint a benne található élővilágra is

Sugárzás elleni védelem

A zaj- és rezgésvédelem

A természet és a táj védelme

A hulladékgazdálkodás

Környezetgazdálkodás, környezetvédelem alapelvei.

Az emberi életfeltételek, a természetes és mesterséges környezet állapotromlásának megelőzését, fenntartását, állapot minőségének javítását szolgáló  intézkedések és tevékenységek összessége a környezetvédelem.

A  környezetnek a hosszú  távú szabályozott hasznosítása, fejlesztése, védelme a természet dinamikus ökológiai egyensúlyának folyamatos fenntartásával, a társadalom elfogadható igényeinek figyelembevételével a környezetgazdálkodás.

Az ATM meghatározása szerint a  környezetgazdálkodás a természeti javakkal, erőforrásokkal, technikai és technológiai feltételekkel, a tudományos adottságokkal való olyan tudatos és tervezett gazdálkodás, amely hosszú időtávon segíti a környezeti terhek csökkentését, az erőforrások észszerű és korlátozott felhasználását, a dinamikus ökológiai egyensúly folyamatos fenntartását, a társadalmi igények figyelembevételével.

Környezetvédelem geoszférák szerint:

A hulladékgazdálkodás, földvédelem, vízvédelem, levegővédelem, az élővilág védelme, sugárzás elleni védelem, rezgés és zaj elleni védelem,szennyezés elleni védelem.   

Az emberi tevékenység és a környezet kapcsolatának tudománya a környezetvédelem. Sokféle tudományra alapoz.

Alapelvei:

Egzakt megismerés elve

Az élet tiszteletének és védelmének elve.

3,5 milliárd éve jelentkeztek az élet jelei. Ismerni kell az életet és a fajokat, faji összetételt.

Egy embernek sincs  joga a jelenlegi struktúra megváltoztatásához.

Ez az elv alapján működő szervezetek:

A Nemzetközi Természetvédelmi Unió

Az Egyesült Nemzetek környezetvédelmi Programja

Természetvédelmi Világalap

A károk megelőzésének és megszüntetésének elve:

Megelőzés: Termeléssel összefüggő szennyezés.

Utólagos ellenőrzés: felülvizsgálat, amikor már a létesült technológiát vizsgálják. 

A bekövetkezett szennyezés, meg kell szüntetni.

Kármentesítés: Már szennyezték a környezetet - kedvezőtlen hatás

Visszaforgatás elve:

A már felhasznált anyagokat összegyűjtik és újra felhasználják vagy feldolgozzák.Újrafelhasználás amikor a már felhasznált anyagot tisztítási eljárással alkalmassá teszik az újrahasznosításra. 

Újrafeldolgozás amikor nem csak tisztítják, fel is dolgozzák az anyagot.

papírból újrapapír vagy üvegből újra üveg 

indirekt: papír eltüzelése -> hőenergia

Indokolt:

Ezzel csökken a hulladék mennyisége kevesebb természeti erőforrást kell felhasználni

kevesebb technológiai lépés

jelentős energia megtakarítás

Takarékosság elve a meg nem újítható erőforrások készlete véges, ezért takarékoskodnunk kell a meg nem újítható erőforrásokkal, és a megújulókat is így kell kezelni, hogy ne következzen be kár, a következő nemzedék számára is biztosított legyen. 

Elővigyázatosság elve:

Jobb időben nem kellő precizitással, mint kellő precizitással, de túl későn cselekedni.

Alkalmazkodás elve: A természeti törvények ellen nem lehet tenni

Alkalmazkodnunk kell a természethez.

Harmonikus fejlődés elve:

A természeti erőforrásokat hasznosítani lehet és kell, reálisan úgy, hogy ez a következő nemzedékek számára is használható legyen.

Az állam felelősség- és kötelezettségvállalás elve: Erre külön szervezetet kell létrehoznia. A jogi tartalmát rendeletek határozzák meg. Az Állam feladatai.

Az egyén és kollektív társadalmi részvétel elve: A környezetet a társadalom tagjai használják. Be kell vonni a különböző egyéneket, kollektívákat, szervezeteket a döntésekbe. Hátránya, ha sok laikus veszi át az irányítást.

Együttműködés elve: Részben célszerű együttműködni az államnak és a társadalomnak, viszont a különböző tudományágaknak.

A nemzetközi együttműködés elve: 

Nemzetközi szerződések létrehozása és azok betartása.

Az életminőség javításának elve: A fejlett országok tudják elősegíteni.

Távlati gondolkodás elve: 

pl.: hosszútávú környezetvédelmi programok.

Az információk szabad áramlásának elve: Hiteles és valós információkat kell szolgáltatni a bizalom érdekében

A környezeti nevelés – oktatás kiszélesítésének és magasabb szintre emelésének elve: A megfelelő szemléletet már gyermekkorban ki kell alakítani.