, 2021/6/15

Az célja széles ennek a napnak, hogy széles körben felhívni a figyelmet a környezetszennyezés következményeire, felkérje az az együttműködésre az emberiséget, hogy, tartsuk fenn és terjesszük a fejlődés eszméjét.ok mérséklésére esetleg elhárítására irányul. Mellette ideológia, filozófia és mozgalom is.

környezetvédelmi világnap

Az energiatakarékosság, a helyi erőforrások minél teljesebb körű felhasználása

Hasznosítani a megújuló természeti erőforrásokat.

Csökkenteni a szemét- és hulladékképződést.

Előzzük meg a környezetszennyezést.

Nem csak június 5-és minden nap tegyünk a műanyag szennyezés ellen.

A műanyag palackoknak 2025-re legalább 25%-, 2030-ra már 30%-nan újra hasznositott anyagból kell álnia.

Rengeteg pénzt  takarítunk meg így.

Az Uniónak van egy környezetvédelmi modellje, amelyet nemzetközi szinten terjeszteni kell a tengerekbe áramló műanyagszemét globális problémája miatt.

Ez elengedhetetlen a bolygó szempontjából.

Az Európai Bizottság adatai szerint a tengerekbe kerülő szemét 80%-a műanyag.

Az összes tengeri szemét 70%-át teszik ki a jogszabálytervezet által korlátozott műanyag.

A műanyag ami  lassan bomlik  felgyűlik a tengereken, óceánokon és a világ és Európa strandjain.

Már jelen van a műanyag a tengeri élőlényekben fókák, bálnák és így tovább, de a halakban, kagylókban is ami az élelmiszerláncban  is ott van. 

Amit tenni kell

Amit a legegyszerűbben is megtehetünk kevesebb, vagy egyáltalán nem vásárolunk műanyag palackos terméket.

Az emberek azt mondják szeretik a tiszta és minőségi folyadékot ezért vásárolnak palackozott vizet a boltokban, de ezzel növelik a káros és környezetszennyező műanyagok számát.

Attól, hogy környezettudatosan élhetünk nem kell lemondanunk a tiszta és minőségi vízről.

Erre a fontos és égető problémára megoldás lehet  a víztisztító.

A világszervezet közgyűlése 1972-ben a konferencia javaslatára még abban az évben határozatában nemzetközi környezetvédelmi világnappá nyilvánította a tanácskozás napját június 5-ét.A világnap központi rendezvényeit minden évben más országban és témában tartják.

Rendezvények

A  világnapot megalapító az ENSZ- közgyűlése az  1972-es határozatában biztatta a kormányokat és más szervezeteket, hogy az alkalomhoz kapcsolódva a helyi körülményekhez igazodó, nemzeti szintű eseményekkel, valamint világméretű rendezvényekkel  hangsúlyozzák  a környezeti kérdésnek, segítsék elő a célok megvalósulását.

Minden évben más országban szervezik meg a világnaphoz kapcsolódó hivatalos konferenciát.

1972-ben, Stockholmban az "Emberi környezet" címmel rendezett nemzetközi környezetvédelmi konferencián döntött. Azért ekkor, mert világossá vált a természettudományok képviselői és a politikusok számára, hogy a jelenben és a belátható jövőben az emberiség egyik legsúlyosabb megoldásra váró problémája az "élet minőségének", a környezet folyamatos romlásának problémája.

Célja, hogy  minden évben újra és újra felhívja a figyelmet a környezet védelmének fontos és megoldandó problémáira.

Egy kis eredmény, hogy napjainkban a környezetvédelem eszméje globális jellegűvé válik és ehhez kapcsolódóan az egyes emberek környezettudatos életmód szemlélete is lassan kialakulóban van. Belátta a világ, hogy hosszú időre, hatalmas anyagi és szellemi ráfordításra van szükség ahhoz, hogy a kialakult káros hatásokat csökkenteni lehessen.

A Fővárosi Csatornázási művek a környezetvédelmi elvárásoknak megfelelően - a biológiai szennyvíztisztítás hatékonyságát növelik. Környezettudatos munkájuk során folyamatosan azonosítják  és értékelik a tevékenységéből fakadó összes környezeti tényezőt.Tekintettel vannak arra,  hogy a bevezetésre kerülő új technológiák az előzőnél környezetkímélőbbek legyenek,minél kevesebb hulladék legyen, csökkentik az energia felhasználást. 

A legnagyobb környezetvédelmi szolgáltató cég, kötelességének  érzi, hogy papír felhasználásával   is példamutató módon óvják  a természetet.A nyomtatványok,  hírlevelek, és a levelezésekhez felhasznált nagy mennyiségű borítékok újrahasznosított papírból készülnek.

Jó lenne, ha a Környezetvédelmi Világnap üzenetét többen megértenék  és a környezetvédelmi feladatokat  megvalósítva  minden tőle telhetőt igyekezne megtenni.

Az ember ökoszisztémái

A vadászó-gyűjtögető életmódról növénytermesztési és állattenyésztési tevékenységre áttérő ember fokozatosan egyre nagyobb területen és egyre nagyobb mértékben alakította át a természet korábbi ökoszisztémáit. Az új, mesterséges ökoszisztéma egészen más elvekre épült. A természetes rendszerben a „cél” a napenergia minél hatékonyabb kihasználása volt, s ezt a minél változatosabb élőlény együttessel valósította meg.

Az új rendszerben egyetlen faj, az ember igényeinek kielégítése a végcél, melyet néhány, sokszor pedig csupán egyetlen háziasított fajjal valósít meg. Ezt a  természetellenes állapotot a napfény mellett újabb energia bevonásával tartja fenn. Egy ideig csak saját izom erejével, majd háziállataival, végül üzemanyagot fogyasztó gépeivel és vegyszereivel teremt kedvező feltételeket a preferált fajnak, és kedvezőtlen, lehetetlen feltételeket a sokféle „üres betöltetlen potenciális élőhelyek  elfoglalását megkísérlő többi faj számára. Ez utóbbiakat kártevőknek, gyomoknak minősíti.