, 2021/6/17

Az emberi népesség szaporodási üteme ugrásszerűen fokozódott az egyensúlyi állapot megszűnésével. Mivel fejlett a technológia és az egészségügyi ellátás, így csökken a halálozási arány.

túlnépesedés

A túlnépesedés okai

Az életkor növekszik. A várható életkor ilyen magas növekedéséhez nagymértékben hozzájárult a csecsemőhalálozás nagymértékű csökkenése.

Az időszámítás kezdetén 200 millió, 2000-re 6,5 milliárd, 2035-re 25 milliárd fő is lehet, bár az előrejelzések szerint 8-14 milliárd között állandósulni fog a Föld népessége.

A túlnépesedés hatásai

Az összes környezeti problémának, ideértve a környezetszennyezést, az élelmiszer- és energia gondokat, nagyon sok gazdasági és társadalmi problémát a túlnépesedés okozza.

A népességnövekedés több, mint 90 %-a legszegényebb országokban fog bekövetkezni, és 90 % a már ma is túlnépesedett városokban.

Ebben az ügyben lévő  tárgyalásakor a figyelmet leginkább a fejlődő országokra fordítjuk, nem szabad elhanyagolni a fejlett országok népesség növekedését sem, figyelembe véve hogy annak hatásai az egy főre eső fogyasztás sokszorozása miatt sokszoros.

Igaz a népességnövekedés több, mint 90 %-a a fejlődőben lévő országokban fog bekövetkezni, ennek a fejlett országokban is igen erős társadalmi, gazdasági és környezeti hatása lesz.

A munkanélküliség az illegális bevándorlás és illegális munkavállalás miatt; a külföldi népességnövekedés megnöveli az élelmiszer exportot, ez rövid távon jól jöhet az élelmiszer termelőknek, de hosszú távon negatív hatással van a termőtalajra.

Ős erdőkben élő növények között nagyon sok  felfedezetlen  gyógyszeralapanyag van, ezek az őserdők elpusztításával  el fognak pusztulni. Az őserdők kipusztítása az üvegházhatás fokozódásához vezet, ami az egész Föld éghajlatára hatással van.

Becslések szerint egy embernek a kulturált életfeltételeihez 800 négyzetméter térre  van szüksége. Ha az emberi népesség növekedése változatlan marad  500 év múlva 1 négyzetméter állna rendelkezésre csupán, minden ember számára.

A szakemberek által  jól ismert jelenség, hogy a zsúfoltan tartott állatok idegessé, agresszívvé válnak, és látszólag minden ok nélkül tömegesen egy-egy egyedre támadnak és azt felfalják.

A világon végigsöprő erőszakhullám, a fiatalokból összeverődő bandák garázdálkodásai, józan ésszel megmagyarázhatatlan kegyetlenkedései sok tekintetben rokon vonást mutatnak a túlzsúfoltan tartott állatok viselkedésével.

Következtetés a túlzsúfoltan, nyomorszinten élő embereknél személyiségtorzulás jöhet létre nagy társadalmi veszélyességgel.

A túlnépesedés az élelmiszer termelés fokozott növekedésének igényét támasztja, és végül is elsivatagosodáshoz, az élelmiszer termelés képtelenségéhez vezet.

Lépései: túlnépesedés – állatok számának növekedése – növényzet felélése, taposás – tömődött talaj – növényzet pusztulása – a talaj víz kapacitásának csökkenése.

Csökken a talaj szintje, elfolyik a csapadék, nem újul a növényzet , végén elsivatagosodik.

A Száhel-övezetben ökológiai menekültek milliói kényszerülnek az élelem- és vízhiány miatt lakóhelyükről elvándorolni.

Az ökológiai krízishelyzet három fázisa

Ismert jelenség, hogy ha egy-egy faj hirtelen elszaporodik, azt az összeomlás, a faj egyedszámának katasztrofális csökkenése követi.

Vannak olyanok akik szerint az emberiség már túllépte a Föld hosszú távú eltartó képességét, egy fenn- nem-tartható helyzetet teremtve ezáltal. Mások szerint minőségi és/vagy technológiai változás fog bekövetkezni az élelmezésben, nem kell mennyiségileg ugyanolyan mértékben növelni a termelést, mint ahogyan a népesség szaporodik.

Annak alátámasztására: ma az emberiség 1/6-a nyomorban él. Sem otthona, sem másnapra való élelme nincsen. További kb. 2 milliárd ember él nagy szegénységben, alultápláltan. 

A népességnövekedés megállíthatatlannak tűnik, de a természeti erőforrások ki fognak merülni.

Az ipari és mezőgazdasági termelés, és nő az élelmiszer termelés növekedésével  egyre több hulladék termelődik, ez a hulladék mennyisége meghaladja a természet hulladék befogadó képességét.

Megoldási lehetőségek:

Nő az elszegényedettek száma. Sok megfigyelő úgy gondolja, hogy az emberiség létszáma növekedésének megállítása elengedhetetlen a további szenvedés és környezetszennyezés csökkentésére.

Hogyan lehet  a Föld népességének számát stabilizálni. Figyelembe véve, hogy egyes tudósok véleménye szerint a mostani populáció már meghaladja a Föld eltartó képességét, csakis a népesség számának csökkentése lehet a megoldás. Meg kell tehát találni a humánus útjait az emberiség számának csökkentésének.

Egy svéd kutatócsoport által 1996-ban végzett tudományos vizsgálat amely a Föld népességére vonatkozott, 2-2.5 milliárdra becsüli az ideális népességet. Ennek gyakorlati megvalósítása igen reménytelennek tűnik, hiszen az emberi butaság, a régi megszokások, vallás, hiedelmek mind gátját fogják szabni.

El fog jönni a szükség ideje, amit nagy valószínűséggel meg fog előzni egy hatalmas tömegnyomor a Földön.

A születés szabályozásnak három akadálya van: pszichológiai és kulturális, képzési és vallási. A pszichológiai korlát abban nyilvánul meg, hogy a fejlődő országokban a gyermekek száma gyakran a nő társadalmi státuszát határozza meg. A gyerekek biztosítékul szolgálnak szüleik öregkorára, és mivel magas a gyermekhalandóság, a párok alaposan bebiztosították magukat.

Indiában az átlagos gyermekszám 4. 

Képzési akadálya a születés szabályozásnak, a képzetlenség. Általánosságban elmondható, hogy minél magasabb a képzettsége az anyának, annál kevesebb gyereket vállal. Ennek elsősorban az az oka, hogy a képzés időt vesz igénybe.

A fejlett országok lehetőségei a népesség számának csökkentésére:

Stabilizálni a bevándorlás megállításával, több pénzt és gondot fordítani a szexuális felvilágosításra az általános iskolákban. Anyagi segítséget nyújtani a fejlődő országoknak, hogy a mezőgazdaságukat és a megfelelő iparukat fejlesszék. Ezzel a szegények és a gazdagok közötti szakadék keskenyedni fog.

 Népességszabályozási programok finanszírozása a fejlődő országokban.

Nemzeti tervek kidolgozása, amik lehetőséget adnak a családtervezésre és ezáltal a növekedés megállítása.

Csak ezekben a helyi sajátosságokra szabott módszerekben lehet a sikert remélni.

Finanszírozni az emberek képzését. Adományokat és jutalmakat adni a kis létszámú családoknak. A fogamzásgátlásra vonatkozó kulturális tabukat megváltoztatni. Ha sikerül, programjaik sikerét ez nagymértékben fogja növelni.

Fejleszteni az ipart és mezőgazdaságot – főképp a vidéki területeken, hogy csökkentsék, illetve megszüntessék az emberek elvándorlását faluról városra. Ez magasabb életszínvonalat, jobb egészséget fog eredményezni, és közvetve fogja befolyásolni a családok létszámát.